Autor: STABILO

Stanowisko nauczyciela to stanowisko niezwykle istotne i potrzebne. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, gdyż to w szczególności od pracowników oświaty zależy poziom wiedzy młodzieży, a więc przyszłość społeczeństw. Osoby te muszą więc posiadać odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, jak również posiadać niezbędną wiedzę i zdolności.

Oczekuje się więc, by pracownicy oświaty nie tylko wykonywali swój zawód poprzez nauczanie podopiecznych, jak również sami się dokształcali, ciągle podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje w różnych miastach, choć popularne są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się w sposób „tradycyjny”, w także przez Internet. Niezaprzeczalną zaletą tych ostatnich jest możliwość dokształcania się we własnym domu, co w dzisiejszych czasach jest bardzo oczekiwanym czynnikiem.

Jeśli interesuje Cię przedstawiany tekst, to bardzo dobrze, gdyż ten opublikowany poniżej (https://www.ksiegowi-doradcy.pl/kategorie/kredyty-leasing-dotacje) także zawiera podobne informacje – nie zwlekaj, tylko przeczytaj go.

Zakres tematyczny takich kursów jest bardzo szeroki, obejmuje praktycznie wszystkie umiejętności niezbędne do pracy w szkole. Kształcenie pracowników oświaty dzieli się na trzy zasadnicze etapy: pierwszy, polegający na przygotowaniu danej osoby do podjęcia pracy w placówce oświatowej; drugi, czyli wspieranie młodego pedagoga w początkach pracy oraz trzeci – stałe kształcenie i podnoszenie umiejętności podczas zatrudnienia.

Organy zajmujące się dokształcaniem pedagogów

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Podstawową organizacją powołaną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli wchodzący w skład. W Polsce są 43 placówki tego typu, można je zauważyć w każdej dużej miejscowości, a podlegają one Ministerstwu Edukacji Narodowej. Do ich zadań należy organizowanie kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pedagogów i innych. Większość z tych ośrodków dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem książek czasopism, tworzeniem programów nauczania dla określonego przedmiotu szkolnego itd. Inną z form urządzanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, adresowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, uczniów, rodziców uczniów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych poszczególnych etapów nauczania.

Źródło: eko-tur.pl
Rola ośrodka zajmującego się dokształcaniem pedagogów w Polsce
Tagged on: