Nareszcie interesujemy się ekologią, a utylizacja odpadów śmieci nie jest abstrakcją. Oddzielanie butelek z plastiku od domowych śmieci to już właściwie standard. Jednak to nie wystarczy. Wyrzucanie śmieci jest dosyć trudne.

Odpady

Źródło: www.utylinia.pl

mnóstwo osób uważa, że segregowanie śmieci nie byłoby problemem, gdyby w różnych miejscach umieszczono przystosowane pojemniki (okazje na pojemniki metalowe producent: pojemniki metalowe) na odpady: żółte na plastik, niebieskie na papier, zielone na szkło . Rzeczywiście – największe blokowiska są już w nie uzbrojone, ale to jeszcze nie jest norma. Deficyt specjalnych śmietników bywa wymówką, dlatego że tam, gdzie są kolorowe pojemniki, ludzie w wielu przypadkach nie pamiętają o nich.

Odpady zanim je wyrzucimy należy właściwie przygotować. Jeśli wyrzucamy szklane butelki, musimy usunąć zakrętki, a czasopisma, koniecznie muszą być bez metalowych elementów. Z lenistwa usuwamy plastik niezgniecione i w dodatku zakręcone – spróbujmy, przecież to nie wydaje się trudne.

Wyrzuć bateriePolskie domy mają mnóstwo groźnych odpadów. Nie tylko odpady przemysłowe stwarzają zagrożenie. Stare lekarstwa, zużyte bateria najcześciej są usuwane na zwykłe śmietniki. Ta sama sytuacja tyczy się środków owadobójczych i wielu toksycznych płynów. W sklepach ustawiono właściwe pojemniki na odpady niebezpieczne, jednakowoż ludzie nie tam wyrzucają. Zapominamy, że sortowanie odpadów to powinność, przecież to sami je wytwarzamy.

Akcja zbierania śmieciPodczas remontów i zwykłych porządków w domach powstają problemy, jak wyrzucić starą pralkę albo sprzęt elektroniczny. Po co się zastanawiać, bo przecież wszyscy nie raz widzieli te sprzęty tuż pod blokowym śmietnikiem. Dla ułatwienia życia, w różnych miastach przygotowywany jest odbiór odpadów takich jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i oczywiście utylizacja. Można się szybko zorientować. W stolicy Dolnego Śląska zbiórka elektroodpadów ma miejsce w dużych centrach handlowych kilkakrotnie w ciągu roku. Każdy przynosi elektroodpady i zamienia ja na upominek. Dodatkowo gminy tworzą punkty, w których przyjmują bez opłat tego typu odpady ododpady (polecamy więcej na ten temat tutaj)tkich. Działają też różne przedsiębiorstwa, których obowiązkiem jest odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych (więcej).

Źródło: Utylinia
Jak segregować odpady?
Tagged on: