Oceny okresowe pracowników to dziś powszechny sposób sprawdzania ich umiejętności, ale również oceny tego jakie właściwości pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego rodzaju metod kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie kolejnych lat utworzono kilka głównych nurtów, które pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są konstruowane od razu w danym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników zezwalają niewątpliwie na poprawę stanu w firmie.

Nie zwlekaj! Jeśli spodobał Ci się nasz wpis, to czytaj również kieliszki do szampana następne treści na ten temat. Przygotowaliśmy je dla Ciebie z przyjemnością.

Wylicza się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich powszechnie używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika przeprowadzana jest poprzez rozmowy nie tylko z ocenianym podwładnym, ale także jego środowiskiem > systemy zarządzania środowiskiem zawodowym. Tutaj szczególnie sięga się po wypowiedzi przełożonych, współpracowników a nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła właściwie jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisywanej wyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w kumulowaniu komentarzy klientów i menagera. Tu zwykle wiedzę o pracowniku zbiera się poprzez rozmowy ze współpracownikami jak również głównym szefem.
Ocena pracownika jest również wykonalna dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu kompletuje się dane na temat sukcesów oraz błędów ocenianego w danym czasie. Dzięki temu menager ma dobry obraz całkowitych dokonań pracownika.

To z jakiej techniki korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz potrzeby w określonym czasie. Najczęściej tego typu ocena pracownika robiona jest raz w roku i głównie od jej rezultatu zależy gratyfikacja czy awans określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich sprawdzenie. Te dane pozwalają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych warsztatów.
Jakim sposobem przeprowadzić ocenę okresową pracowników?
Tagged on: