W czasach nastawionych na sprzedaż i przy bardzo dużej konkurencji bój o klienta bywa bardzo zacięty. reklamy w gazetach i telewizji, ulotki, banery i wymyślne szyldy mogą nie wystarczyć do zatrzymania przy sobie kontrahenta, producenci muszą pokazać się z całkiem innej strony. Tym czymś, co wypromuje nas wśród konkurencji może być program lojalnościowy.

Era programów lojalnościowych

Program lojalnościowy służy do budowania z kontrahentem relacji długofalowych, podtrzymywania jego zaciekawienia marką, aby wracał po produktysystematyczniejoraz chętniej. Badania udowadniają, że polscy konsumenci bardzo często biorą udział w programach lojalnościowych przez posiadanie kart stałego klienta, gromadzenie punktów przy zakupach. program lojalnościowy oparty na zbieraniu punktów pozwala na wymianę zebranych punktów na oferowany przez firmę produkt – czajnik elektryczny, zestaw biżuterii czy książek.

Dobra motywacja podstawą wzrostu sprzedaży

VSC

O tym, że bez motywacji nie ma skutecznego działania wiemy od najmłodszych lat. Dlatego ogromnym uznaniem w dzisiejszym marketingu darzy się programy motywacyjne . Są one dobrane indywidualnie do potrzeb danej firmy. Mogą się opierać o gratyfikacje materialne, rzeczowe albo słowne, które zdobywa się w zamian za korzystanie z usług danej marki lub [praca w holandii – job service] solidną pracę. Programy motywacyjne skierowane mogą być zatem do kontrahentów, lub w celu motywowania pracowników do sumiennego świadczenia pracy.

Co nazywamy marketingiem relacji?

Marketing relacji nazywany jest często marketingiem transakcyjnym i nie jest to przypadek, ponieważ w swojej definicji kładzie nacisk na samą rotację usług– transakcję. Pod tą nazwą mamy zawarty szereg działań mających na celu zaspokojenie potrzeb partnerów biznesowych i konsumentów. Aby efektywnie to wykonać należy w pierwszej kolejności dokonać analizy ich potrzeb, a w kolejnym etapie potrzeby te zaspokoić.

Nowoczesne metody reklamy szukają innych dróg zwiększenia ilości konsumentów i rozpoznawalności marki. Jest to kluczowy element skutecznego handlu w czasach gdy banery i reklamy zalewają nas ze wszystkich stron i ciężko jest pokonać konkurencję. Więcej

Marketing w twoim przedsiębiorstwie – programy lojalnościowe i motywacyjne
Tagged on: